7.2. Operativni podaci - Promjena smjera

7.2. Operativni podaci - Promjena smjera

14. 10. 2020.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli - promjena roka
Slijedom prethodne obavijesti o promjeni ciklusa rada i prihvaćenog zahtjeva korisnika o pomicanju planiranog roka, ovime vas obavještavamo da podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od plinskog dana 17. listopada 2020. godine, od 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.

12. 10. 2020.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju čl. 17. st. 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da, u skladu sa st. 1. navedenog članka, Podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od plinskog dana 19. listopada 2020., od 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.