7.1. Ograničenja sustava skladišta plina i planirani rokovi prekida usluge skladištenja

7.1. Ograničenja sustava skladišta plina i planirani rokovi prekida usluge skladištenja

9. 10. 2020.: Obustava  pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja - potvrda roka
Slijedom prethodne obavijesti i temeljem članka 22. stavka 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina usluga skladištenja na skladištu Okoli bit će obustavljena u razdoblju od dana 13. listopada 2020. u 6:00 h do dana 17. listopada 2020. u 6:00 h, a radi obavljanja HD mjerenja.


29. 9. 2020.: Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja
Radi obavljanja redovitoga godišnjeg HD-mjerenja bušotina PSP-a Okoli, a sukladno čl. 22. st. 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina, planirana je obustava usluga skladištenja plina od 13. 10. 2020. u 6.00 h do 17. 10. 2020. g. u 6.00 h u trajanju od 96 h. 
Konačnu potvrdu točnog termina obustave rada Podzemnog skladišta plina Okoli objavit ćemo u roku od najmanje 44 sata prije planiranog stajanja.


Planirani postupci koji utječu na korištenje kapaciteta sustava skladišta plina:

  • Hidrodinamička (HD) mjerenja u ležištu podzemnog skladišta plina: kapacitet povlačenja 0 m3/h i kapacitet utiskivanja 0 m3/h u trajanju do 96 sati neprekidno. HD mjerenja planiraju se obaviti najkasnije u roku od 15 dana od završetka ciklusa utiskivanja odnosno ciklusa povlačenja o čemu će korisnici biti obaviješteni najmanje 44 sata unaprijed.
  • Radovi godišnjeg održavanja motokompresorskih jedinica: u vremenskom intervalu od 1. studenoga do 1. travnja kapacitet utiskivanja do Qut ≤ 80.000 m3/h plina. 
  • Planirane rokove prekida usluge skladištenja plina operator sustava skladišta po potrebi mjesečno revidira te konačno potvrđuje dostavom obavijesti korisnicima sustava skladišta plina najmanje 44 sata unaprijed
  • Ostale obavijesti koje mogu utjecati na korištenje kapaciteta sustava skladišta plina možete vidjeti na stranici Operativni podaci.