Podzemno skladište plina

7.5.1. Arhiva prijašnjih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću


Izvješće o savjetovanju - 27. 5. 2021.
Savjetovanje - 7. 5. 2021.
Izvješće o savjetovanju - 11. 3. 2020.
Savjetovanje - 14. 2. 2020.
Izvješće o savjetovanju - 29. 5. 2018.
Savjetovanje - 13.5.2018.
Izvješće o savjetovanju od 10. 3. 2017.
Savjetovanje - 10. 3. 2017.
Izvješće o savjetovanju od 18. 11. 2016.
Savjetovanje - 18. 11. 2016.
Savjetovanje - 11. 9. 2014.
Povratak na vrh Povratak na vrh