6.1. Pravila korištenja sustava skladišta plina

6.1. Pravila korištenja sustava skladišta plina

11. 3. 2020.: Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-26/20-01/1; Ur. broj: 371-04-20-5) od 9. ožujka 2020. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plinakoje su objavljene u Narodnim novinama broj 26/2020. od 10. ožujka 2020. godine.

Na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Kl. 310-34/18-06/64; Ur. br.: 371-01-18-3) od 29. svibnja 2018. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donosi peto izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje je objavljeno u Narodnim novinama broj 50/2018. od 1. lipnja 2018.