Podzemno skladište plina

6.1. Pravila korištenja sustava skladišta plina

* Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine br. 50/18, 26/20, 58/21) - neslužbeni pročišćeni tekst


31. 5. 2021.: Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-26/21-01/1; Ur. broj: 371-04-21-6) od 26. svibnja 2021. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje su 27. svibnja 2021. godine objavljene u Narodnim novinama broj 58/21.
 
11. 3. 2020.: Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-26/20-01/1; Ur. broj: 371-04-20-5) od 9. ožujka 2020. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plinakoje su objavljene u Narodnim novinama broj 26/20. od 10. ožujka 2020. godine.

Na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Kl. 310-34/18-06/64; Ur. br.: 371-01-18-3) od 29. svibnja 2018. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donosi peto izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje je objavljeno u Narodnim novinama broj 50/18. od 1. lipnja 2018.

 
6.1.1. Arhiva Pravila korištenja sustava skladišta plina
Povratak na vrh Povratak na vrh