Podzemno skladište plina

Zaštita okoliša

Iako u uvjetima normalnog rada i funkcioniranja skladišnog sustava ne dolazi do ispuštanja prirodnog plina u atmosferu, kada se radi o zaštiti okoliša i sigurnosti, ništa se ne prepušta slučaju. Svi uređaji i postrojenja pogona PSP Okoli opremljeni su sigurnosnim dojavljivačima koji alarmiraju i sprečavaju i najmanje štetne posljedice za ljude, objekte i okolinu. Uspostavljen je Registar onečišćavanja okoliša, a u skladu sa zakonskim propisima provodi se briga o otpadu te mjere emisije plinova u zrak iz stacionarnih izvora.

U PSP-u se redovito provode mjere zaštite na radu kako bi se spriječile eventualne opasnosti za sigurnost radnika i okoliša. U tu je svrhu izrađena procjena opasnosti na radnim mjestima koja se revidira svake dvije godine. Temeljem procjene utvrđene su potencijalne opasnosti i mjere za njihovo uklanjanje. Svi djelatnici PSP-a osposobljeni su za rad na siguran način, zaštitu od požara, a dio njih i za pružanje prve pomoći. Svake godine u svibnju, mjesecu zaštite od požara, održavaju se vatrogasne vježbe, kao i vježbe intervencija u zaštiti okoliša. U skladu s internim pravilnicima tvrtke stručne službe redovito provode nadzore provedbe mjera zaštite kako bi se sustav održao sigurnim i pouzdanim. Osim toga, redovito se  provode pregledi i ispitivanja te servisiranja opreme i postrojenja sukladno zakonskim obvezama i rokovima, a kako bi se mogućnost njihova oštećenja svela na minimum te u najvećoj mjeri očuvao izgled okoliša.
Povratak na vrh Povratak na vrh