Podzemno skladište plina

Sektor tehnološkog upravljanja

Sektor tehnološkog upravljanja zadužen je za sigurno i pouzdano upravljanje tehnološkim procesima vezanim uza skladištenje prirodnog plina u geološke formacije, kao i za njegovo povlačenje te pripremu za isporuku u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

Od ukupno 73 zaposlenika PSP-a, čak ih 45 radi u Sektoru tehnološkog upravljanja, i to unutar dvije poslovne jedinice: Službe rudarske i procesne tehnologije te Službe održavanja. Zbog različitih zahtjeva ponude i potražnje, tehnološki proces utiskivanja i povlačenja prirodnog plina svojom funkcijom dinamičkog uravnoteženja jamči siguran i pouzdan rad plinskog sustava RH.

Služba rudarske i procesne tehnologije zadužena je za vođenje, upravljanje, nadziranje i organizaciju svih tehnoloških procesa i aktivnosti koje se odvijaju unutar integriranoga tehnološkog sustava koji čine: geološko ležište, bušotine, platforme, priključni plinovodi, objekti za tehnološku pripremu plina za transport, kompresorska stanica, mjerna stanica, otpremno-dopremni plinovod i operativni centar. Operativni centar neprekidno nadzire i vodi cjelokupni tehnološki proces utiskivanja i povlačenja plina s pomoću instaliranog sustava nadzora i upravljanja (SCADA) te na taj način – ovisno o trenutačno raspoloživim skladišnim kapacitetima i tehnološkim mogućnostima, a u koordinaciji sa zakupcem skladišnog kapaciteta – osigurava modalitet u pružanju usluge u skladu sa satnim, dnevnim ili sezonskim zahtjevima. Unutar Službe obavlja se praćenje i analiza rada svih radnih bušotina, kontrolno-mjernih bušotina i utisnih bušotina za slojnu vodu, a pri izvođenju rudarskih radova i nadzor nad njihovim izvođenjem.

Služba održavanja zadužena je za planiranje i provedbu svih aktivnosti koje su vezane uz pripremu, organizaciju, koordinaciju i održavanje procesne opreme, uređaja te instalacija na postrojenju. Sve aktivnosti Službe usklađene su s postojećim zakonskim propisima, pravilnicima i tehničkim preporukama, čime je osigurana tehnička funkcionalnost i raspoloživost postrojenja za sigurno i uspješno odvijanje svih tehnoloških procesa skladištenja prirodnog plina
Povratak na vrh Povratak na vrh