Podzemno skladište plina

Informacije

U skladu s odredbama Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga, a zbog mogućih sukoba interesa, tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. kao naručitelj u postupcima nabave ne smije sklapati ugovore o nabavi s ovim gospodarskim subjektima:
- MC-MALCOM  d. o. o., OIB 73652572656;
- MALGOR d. o. o., OIB 78527392327;
- FORUM d. o. o., OIB 97733342230;
- SUTON CONSULTING d. o. o., OIB 66241217820
- GEOFOTO INCORPORATED d. o. o., OIB 83939783611
- ANOBIL d. o. o., OIB 46832763849
- INSIGNIS d. o. o., OIB 29629574948.


Navedeni gospodarski subjekti ne mogu biti ni članovi zajednice ponuditelja ni podizvoditelji.

Povratak na vrh Povratak na vrh