Skupština, Nadzorni odbor i Revizijski odbor

Skupština, Nadzorni odbor i Revizijski odbor

SKUPŠTINA

Ivica Arar, dipl. iur., predsjednik Uprave Plinacra d. o. o.

 

NADZORNI ODBOR

Vedran Špehar, dipl. oec., predsjednik
Ivica Mandić, dipl. ing., zamjenik predsjednika
Hrvoje Ćosić, dipl. oec., član
Josip Radko, univ. spec. oec., član
Ian Šimunac, član, predstavnik radnika 
 


REVIZIJSKI ODBOR

prof. dr. sc. Drago Jakovčević, predsjednik
Vedran Špehar, dipl. oec., član
Hrvoje Ćosić, dipl. oec., član