PSP danas

PSP danas

Nakon što je početkom 2009. godine, državna tvrtka Plinacro d.o.o. otkupila od Ine 100%-tni poslovni udio u novoosnovanoj tvrtki Podzemno skladište plina d.o.o., hrvatskoj je državi omogućena dugoročna kontrola nad vođenjem i razvojem sustava skladišta plina, a sve radi postizanja veće neovisnosti i sigurnije opskrbe plinom hrvatskih potrošača. Ujedno, osnivanjem tvrtke PSP i njezinim izdvajanjem iz Ine, naša se je zemlja uskladila sa zakonskom regulativom i smjernicama EU-a koje nalažu razdvajanje pojedinih energetskih djelatnosti, a posebice djelatnosti transporta i skladištenja prirodnog plina od trgovine tim energentom.

Odmah po prelasku u državno vlasništvo, stručnjaci PSP-a pristupili su dogradnji i rekonstrukciji postojećeg skladišta Okoli, čime su ostvareni preduvjeti za povećanje njegovih izlaznih kapaciteta do 20% pa je tako 2. veljače 2011. ostvarena i rekordna isporuka plina iz skladišta od 280.000 m3/h. Uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti skladištenja prirodnog plina, kao jedna od najjačih i najvažnijih karika u sigurnosti opskrbe prirodnim plinom društvo PSP zaduženo je za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina, ali i za daljnji razvoj skladišnih kapaciteta te skladišnog poslovanja.

Svakako valja istaknuti kako od svog osnutka u svibnju 2009. godine, PSP d.o.o. primjenjuje vrhunske poslovne norme, optimizira uporabu prirodnih i ljudskih resursa te razvija suradnju s lokalnom zajednicom u kojoj djeluje.