Povijest PSP-a

Povijest PSP-a

Povijest djelatnosti skladištenja plina počinje još 80-ih godina prošlog stoljeća kad se zahvaljujući povećanju dobave i potrošnje plina u Republici Hrvatskoj javila i sve veća potreba za skladištenjem plina. Tvrtka INA - Naftaplin rješenje je pronašla u izgradnji podzemnog skladišta plina u djelomično iscrpljenim ležištima plinskog polja Okoli. Radovi na izgradnji počeli su 1985. godine, a završeni su krajem 1987. kad je PSP Okoli pušteno u probni rad te je u travnju 1988. počeo prvi ciklus utiskivanja plina. U početku, radni volumen skladišta od 350 mil. m3 i tadašnji kapacitet skladištenja zadovoljavali su potrebe sustava. Međutim, već 1990. g. u skladištu je pohranjeno više od 350 mil. m3 plina, a 1995. g. dograđeno je postrojenje za dehidraciju plina pa je kapacitet proizvodnje povećan sa 160.000 m3/h (3,8 mil. m3/dan) na 210.000 m3/h (5 mil. m3/dan). No, plinsko je tržište tražilo sve veće količine prirodnog plina tijekom cijele sezone grijanja. Već 2001. g. uvjeti u sustavu nalagali su utiskivanje plina iznad 500 mil. m3 pa je te godine u skladištu pohranjeno 550 mil. m3 plina, uz poštovanje ograničenja početnoga ležišnog tlaka. Daljnjim aktivnostima koje su obuhvaćale dogradnju nadzemnog postrojenja, prenamjenu nekoliko neaktivnih bušotina kojima su crpljena dublja ležišta eksploatacijskog polja Okoli i izradom novih bušotina poboljšane su tehničke karakteristike podzemnog skladišta plina:
  • maks. projektirani radni volumen skladišta Vskl. = 553 mil. m3
  • maks. kapacitet utiskivanja Qut. = 4,32 mil. m3/dan
  • maks. kapacitet proizvodnje. Qpr. = 5,76 mil. m3/dan
  • broj utisno-proizvodnih bušotina n = 26
  • broj kontrolno-mjernih bušotina n = 6
  • broj utisnih bušotina za utiskivanje slojne vode n = 2.
Početkom prosinca 2008., Pogon PSP Okoli organizira se u društvo Podzemno skladište plina d.o.o. A već 30. siječnja 2009. g., potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji 100%-tnoga poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina d.o.o. između Plinacra i INE, Plinacro d.o.o. stječe 100%-tni vlasnički udio u tvrtki čija je osnovna djelatnost skladištenje prirodnog plina. Time je Podzemno skladište plina d.o.o. postalo nacionalni operator skladišnog sustava i najmlađi energetski subjekt plinskoga gospodarstva Republike Hrvatske.