Informacije

Informacije

U skladu s odredbama Pravilnika o nabavi i ugovaranju, a zbog mogućih sukoba interesa, tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. kao naručitelj u postupcima nabave ne smije sklapati ugovore o nabavi s ovim gospodarskim subjektima:

- MAZRI USLUGE d. o. o., OIB 79075231093
- Z3M projekt d. o. o., OIB 34025976895
- W-CONSlL j. d. o. o., OIB 05863049936
- OPTIMARISK d. o. o., OIB 56706083444
- SOFT-CON d. o. o., OIB 93919814670
- VLAŠIĆ DN USLUGE d. o. o., OIB 23923947952
- ARTIS IT d. o. o., OIB 08752962921
- ABIT d. o. o., OIB 33124020123
- TONKA d. o. o., OIB 64948094300
- GEOFOTO INCORPORATED d. o. o., OIB 83939783611
- CNSLT, obrt, OIB 76592646501.


Navedeni gospodarski subjekti ne mogu biti ni članovi zajednice ponuditelja ni podizvoditelji.