Podzemno skladište plina

Aktivni natječaji za nabavu roba, radova i usluga

​​​​​​- Dana 16. 3. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-029/23-SB za Procjenu poslovne zgrade. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​​​​​​​

​​​​​​- Dana 15. 3. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-030/23-MI za Nabavu uredskog materijala. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​​​​​​​

- Dana 15. 3. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-032/23-SV za Procjenu rizika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​

​​​​​​- Dana 27. 2. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-026/23-SV za Antifriz AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​

- Dana 23. 2. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. IPN-003/23-DD za Održavanje DCS-a i instrumentacije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​

​​​- Dana 23. 2. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-025/23-SV za Održavanje blokadnih uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​

​​​- Dana 16. 2. 2023. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-017/23-SB za Vodu za piće. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​​

 
Povratak na vrh Povratak na vrh